Het kabinet komt vooralsnog niet met een nieuwe NOW-regeling, ondanks dat het kabinet aangeeft de behoefte van ondernemers te begrijpen aan ondersteuning. Qua uitvering zou het teveel vergen van het UWV. Bovendien kan de regeling niet uit de voeten met een periode van drie weken, maar moet het om een volledige kalendermaand gaan.

In de komende drie weken zal het kabinet wel al noodzakelijke voorbereidingen treffen ten behoeve van een mogelijke herstart van de NOW, voor als deze mocht worden heroverwogen in een scenario waarbij onverhoopt de beperkende maatregelen na 4 december 2021 worden verlengd.