Door de coronacrisis dreigde voor veel bedrijven de kredietverlening op te drogen. Daarom heeft het kabinet vorig jaar besloten om deze kredieten te herverzekeren. Staatssecretaris Vijlbrief heeft de herverzekering van leverancierskredieten met een half jaar verlengd t/m 30 juni 2021.

Wijziging voorwaarden
De voorwaarden voor de herverzekering zijn op een beperkt aantal punten gewijzigd t.o.v. de herverzekering voor 2020. Dit heeft met name te maken met de verdeling van inkomsten, kosten en risico’s. Voor verlenging van de eerste zes maanden van 2021 zullen alle inkomsten en kosten, inclusief schades, verdeeld worden tussen Staat en de verzekeraars in een verhouden van 90%-10%. De verzekeraars mogen hierdoor een deel van de premie houden;  in ruil daarvoor moeten ze ook een deel van de operationele kosten dragen en geldt dat er geen maximum meer is aan het eigen risico dat ze dragen.

Verzekeraars
In totaal hebben zeven verzekeraars een herverzekeringsovereenkomst met de Staat gesloten voor de eerste zes maanden van 2021. Dit zijn dezelfde verzekeraars als die de herverzekeringsovereenkomst in 2020 hebben getekend, te weten: Atradius, Coface, Euler-Hermes, Credendo, Nexus, Mercury en Zurich. Ook andere geïnteresseerde kredietverzekeraars konden een verzekeringsovereenkomst tekenen voor de eerste zes maanden 2021. Er heeft zich echter geen andere verzekeraar gemeld.

Geen bonussen bestuurders of dividenden
Ook voor de eerste zes maanden van 2021 geldt dat de verzekeraars waarmee een overeenkomst is gesloten geen bonussen aan de bestuurders of dividenden mogen uitkeren voor de Nederlandse activiteiten.