Lager gebruikelijk loon 2021
Als dga (ab-houder) moet je jezelf een zogenoemd ‘gebruikelijk loon’ betalen. Voor 2020 is dit 46.000 euro per jaar en vanaf  2021 is dat 47.000 euro. Ook als je onderneming minder of geen omzet behaalt, moet je toch belasting over deze bedragen betalen. Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet in 2020 toegestaan dat als je dga van een lager gebruikelijk loon mag uitgaan, evenredig met de omzetdaling. Hierbij werden de eerste vier maanden van 2020 vergeleken met de eerste vier maanden van 2019.

Ook voor 2021 mag je van een lager gebruikelijk loon uitgaan als je te maken krijgt met een omzetdaling. De maatregel voor 2021 zal op de volgende punten worden aangepast:

  1. Voor 2021 zal de omzet over heel 2021 worden vergeleken met de omzet over heel 2019.
  2. Je moet in 2021 minimaal 30% omzetverlies lijden t.o.v. 2019.