Subsidieregeling bruine vloot van start
Organiseer je als ondernemer zeiltochten met eigen zeilschepen van 50 jaar of ouder dan kun je sinds 29 juni 2021 – 12.00 uur een aanvraag indienen voor aanvullende steun voor de onderhouds- en herstelkosten van deze historische schepen. Je kunt de aanvraag indienen tot 24 augustus 2021 – 17.00 uur. De subsidieregeling ziet toe op de periode van 1 april tot en met 31 december 2020 en is bedoeld om het behoud van historische zeilschepen te ondersteunen. Als je aan de voorwaarden voldoet ontvang je boven op de bestaande Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een vergoeding voor de onderhouds- en herstelkosten van maximaal € 124.999.

Voorwaarden
De tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot is gericht op mkb-ondernemers die zeiltochten organiseren met eigen zeilschepen met een gelegde kiel uit 1971 of eerder. Om in aanmerking te komen moet je tussen 1 april en 31 december 2020 minimaal 30% minder omzet hebben gemaakt, in vergelijking met dezelfde periode in 2019 en minimaal 1.000 euro aan vaste laten hebben. De subsidie wordt berekend op basis van het omzetverlies, een percentage van de vaste- en variabele lasten en een subsidiepercentage van 50%. Het maximum subsidiebedrag is € 124.999. Bekijk alle voorwaarden Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot op deze website.

Gestart na 31 mei 2019
Ben je tussen 31 mei 2019 en 31 januari 2020 gestart en ingeschreven in het Handelsregister, dan wordt het omzetverlies bepaald op basis van de omzetgegevens in de eerste maand(en) na de inschrijving tot 1 maart 2020. Ben je na 31 januari 2020 ingeschreven en kun je daarom geen omzetgegevens in 2019 aantonen, dan ontvang je  het minimale subsidiebedrag van 1.000 euro als je aan de rest van de voorwaarden voldoet.

Aanvragen
Je kunt subsidie van de Tijdelijke regeling continuïteit bruine vloot aanvragen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (www.rvo.nl).