Met steunpakketten zelfstandigen doorbetalen
Demissionair minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en de Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP) hebben afgesproken met de middelen uit de steunpakketten zelfstandigen zo volledig mogelijk door te betalen. Dit is een opmaat naar bredere afspraken over de doorwerking van de specifieke steunpakketten binnen de gehele culturele sector, die de Taskforce culturele en creatieve sector in januari wil presenteren.

Onderkend wordt het belang van makers, technici en andere zelfstandigen voor de culturele sector. Zonder hen zouden vele concerten, toneelstukken en andere voorstellingen niet tot stand komen. Voor behoud van een rijk en divers cultureel aanbod, nu en na de coronacrisis, is het van belang dat de creatieve en essentiële kennis en kunde van deze groep beschikbaar blijft binnen de sector. De aangekondigde suppletieregeling, waarbij tot 85% van de kaarten van beperkte of geannuleerde voorstellingen wordt opgekocht, wordt voor de ondersteuning van de zelfstandigen gebruikt.

Ook is uitgesproken het belang om nieuwe opdrachten voor zelfstandigen in de sector te verstrekken om ook in de toekomst de zelfstandigen te behouden.