Extra ondersteuning musea via het Mondriaan Fonds
Voor de verplichte sluiting (19 december – 14 januari a.s.) maakt het kabinet aanvullend 5,6 miljoen euro vrij ter ondersteuning van musea via het Mondriaan Fonds. Daarnaast zal gebruik gemaakt kunnen worden van de eerder aangekondigde suppletieregeling. Het Fonds Podiumkunsten werkt deze regeling uit, die tot 85% van de reguliere capaciteit aan kaarten zal vergoeden, zoals aangekondigd in de brief van 14 december 2021. Het fonds zal de sector hier op de korte termijn over berichten.

Sport
Voor de amateursport gelden de compensatieregelingen (TASO en TVS) t/m januari 2022, onder voorwaarde dat de maatregelen van kracht blijven. Ook de gemeenten hebben reeds de mogelijkheid om de ijsbanen en zwembaden te ondersteunen. Hiervoor is totaal reeds 25 miljoen euro beschikbaar tot 31 december 2021, en maximaal 55 miljoen euro voor januari 2022.

Voor topsport wordt per tak van sport en type evenement door het kabinet bekeken of de generieke steunmaatregelen afdoende zijn, of aanvullende steun noodzakelijk is. De onvoorspelbaarheid van de coronacrisis en de daarbij horende maatregelen sluiten onvoorziene effecten van de lockdown op de sportsector niet uit. Het kabinet houdt dit in de gaten en blijft hierover in gesprek met de sportsector.

Dierentuinen
Pot van 10 miljoen euro.
Het kabinet reserveert 10 miljoen euro voor de ‘Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19’ om het dierenwelzijn en de maatschappelijke waarde van dierentuinen te waarborgen voor de verplichte sluiting tot 14 januari 2022.