Verlenging tot 1 juli 2021
Het kabinet verlengt het uitstel van betaling van belasting tot 1 juli 2021. Je kunt als ondernemer dus uiterlijk tot 1 juli 2021 uitstel van betaling aanvragen, of een verlenging van een reeds verleend uitstel aanvragen. Vraag je als ondernemer na 1 april 2021 voor het eerst uitstel van betaling aan, dan hoef je tot 1 juli 2021 bijvoorbeeld geen omzetbelasting of loonheffingen te voldoen. Heb je als ondernemer al eerder een aanvraag voor drie maanden ingediend, dan kun je alsnog om verlenging van het uitstel tot 1 juli 2021 aanvragen. Kun je ná deze drie maanden uitstel niet aan je betalingsverplichtingen voldoen, dan moet je zélf om verlenging vragen. Doe je dat niet, dan loop je de kans om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling waarin jij je schuld in 36 maanden kunt aflossen.

Heb je eerder dit jaar al verlenging gekregen, dan geldt het uitstel automatisch tot 1 juli 2021. Je hoeft dan nieuwe belastingschulden die ontstaan, dan pas vanaf 1 juli 2021 te betalen.

De datum waarop gestart moet worden met terugbetalen van de opgebouwde belastingschulden verschuift van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. De belastingschuld moet vanaf 1 oktober 2021 binnen 36 maanden worden terugbetaald.