Op dit moment geldt er een uitstel tot uiterlijk 1 juli 2021. Dit betekent dat als je uitstel hebt aangevraagd je vanaf 1 juli 2021 de betaling van nieuw opkomende belastingverplichtingen weer moet hervatten. Als je aan de voorwaarden van uitstel voldoet, moet je de opgebouwde belastingschuld vanaf 1 oktober a.s. gaan aflossen, waarvoor je 36 maanden de tijd krijgt.

Extra omzet nodig?
Het kabinet bekijkt in de komende periode of verdere versoepelingen van het uitstelbeleid noodzakelijk zijn. Als de economie weer aantrekt kun je wellicht aan je nieuwe belastingen betalen, maar hoogstwaarschijnlijk heb je extra omzet nodig om je oude belastingschuld in te lopen. Hierdoor bestaat het risico je in de kern gezonde bedrijven alsnog (onnodig) failliet zou gaan. Het kabinet vindt het van belang dat ondernemers redelijkerwijs hun belastingschulden kunnen aflossen. Anderzijds is het van belang dat schulden niet verder oplopen dan noodzakelijk, met het risico op problematische schuldsituaties. Het kabinet zal de komende periode verschillende beleidsopties wegen, zoals het verlengen van de betalingstermijn, een latere startdatum voor het aflossen van de opgebouwde belastingschuld en een langere periode met verlaagde invorderingsrente. De uitvoerbaarheid van deze opties voor de Belastingdienst is een belangrijke factor in de afwegingen van het kabinet. Het kabinet komt hierop in het tweede kwartaal terug.

Saneringsverzoeken
De Belastingdienst zal saneringsverzoeken van in de kern gezonde bedrijven met een welwillende blik, binnen de bestaande wettelijke kaders, beoordelen. Ook spant het kabinet zich in om als onderdeel van het time-out arrangement (TOA) samen met andere schuldeisers, intermediairs en schuldhulpverleners richtlijnen voor een soepelere en efficiëntere behandeling van saneringsverzoeken van ondernemers te ontwikkelen. Om tot versoepelingen op saneringsgebied over te gaan is de samenwerking tussen de Belastingdienst met andere schuldeisers van cruciaal belang. Je hebt immers als ondernemer vaak te maken met meerdere schuldeisers. Een soepele opstelling van de Belastingdienst helpt je alleen als andere schuldeisers ook coulance betrachten. Het kabinet komt hier in het tweede kwartaal op terug.