Naar schatting zijn er 103.000 aanvragen voor de Tozo 2-regeling binnengekomen, zowel voor inkomensondersteuning als voor een lening bedrijfskapitaal. Voor de Tozo 1-regeling waren het ca. 374.000 aanvragen. Het merendeel (90%) betreft verlenging van de inkomensondersteuning. Voor de monitoring van de aanvragen wordt er een onderscheid gemaakt naar grootte van de gemeenten (klein, middelgroot, groot en G4). Net zoals twee maanden geleden is er een relatief groter beroep op de Tozo 2 in de G4 dan in kleinere gemeenten.

Wat betreft de sectoren waarin de aanvragers werkzaam is, geldt zowel in mei, onder Tozo 1, als in juni, onder Tozo 2 dat het de volgende sectoren betreft:

  • specialistische zakelijke diensten
  • overige dienstverlening
  • handel
  • cultuur sport en recreatie
  • horeca
  • onderwijs