Je kunt als ondernemer langer inkomensondersteuning krijgen; de Tozo-regeling wordt namelijk met negen maanden verlengd t/m 30 juni 2021 (Tozo 3). Voorwaarde is dat je vanwege de coronacrisis te maken hebt gekregen met derving van inkomsten en daardoor in liquiditeitsproblemen bent gekomen.

Vermogenstoets
Wel wordt er vanaf Tozo 3 gekeken of jezelf over financiële middelen beschikt, in aanvulling op de toetsen die in Tozo 2 bestaan. Heb je meer dan € 46.520,– aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties e.d.) dan kom je niet in aanmerking voor Tozo 3. Ander vermogen, zoals de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten. De vermogenstoets is een stap richting het toepassen van het reguliere bijstandsregime voor zelfstandig ondernemers, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).

Ondersteuning nieuwe toekomst
Per 1 januari 2021 start een volgende fase binnen de Tozo. Het kabinet wil je dan als zelfstandig ondernemer ondersteunen op je voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij in loondienst. Gemeenten zullen samen met zelfstandig ondernemers inventariseren of en welke ondersteuning van de zelfstandig ondernemer nodig is. Bijvoorbeeld coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. De Participatiewet biedt gemeenten de mogelijkheden om dit maatwerk te bieden.

Geen kostendelersnorm en levensvatbaarheidstoets
Net als in Tozo 1 en 2 zal de kostendelersnorm en levensvatbaarheidstoets niet worden toegepast bij de bepaling van de bijstand voor levensonderhoud. Met betrekking tot de verstrekking van bedrijfskapitaal treden geen wijzigingen op ten opzichte van Tozo 2.

Bbz vanaf 1 juli 2021
Vanaf 1 juli 2021 is het reguliere Bbz van toepassing. Het Bbz biedt een vangnet waarop je als zelfstandig ondernemers zo nodig kunt terugvallen, zowel als je je voor bedrijf wilt voortzetten, als jij je bedrijf wilt beëindigen.