De Tozo-2-regeling die aanvankelijk tot 1 september 2020 zou gelden, wordt verlengd tot 1 oktober 2020.