De Tozo is sinds 1 oktober jl. vervallen. Hiervoor in de plaats geldt de reguliere Bijstand voor zelfstandigen, de Bbz. Enkele voorwaarden van de Bbz zijn versoepeld. Zo geldt er geen vermogenstoets en kan de Bbz met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Deze versoepeling is nu met drie maanden verlengd t/m maart 2022.