Heb je tijdens de afgelopen sluitingsperiode de factuur voor de kinderopvang doorbetaald, dan ontvang je eind mei a.s. een tegemoetkoming in de eigen bijdrage. De Sociale VerzekeringsBank (SVB) en de Belastingdienst/Toeslagen voeren de regeling uit.

Periode
Het gaat om de vergoeding van de factuur voor dagopvang en gastouderopvang gedurende de periode 16 december 2020 t/m 7 februari 2021. Voor de buitenschoolse opvang (bso) gaat het om de periode 16 december 2020 t/m 18 april 2021. Net als na de eerste sluitingsperiode vorig jaar hoef je als ouders niet zelf een aanvraag voor de tegemoetkoming te doen. De SVB maakt deze automatisch naar je over als je tijdens de sluitingsperiode kinderopvangtoeslag hebt ontvangen. Dit doet de SVB op basis van kinderopvangtoeslagengegevens die op peildatum 21 februari 2021 van je bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen, zoals het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat en de hoogte van het inkomen. De tegemoetkoming die je ontvangt is een benadering van de betaalde eigen bijdrage. Zo is de hoogte van de tegemoetkoming onder andere beperkt tot de maximum uurprijzen.

Herzieningsmoment
Ook voor de tweede sluitingsperiode wordt voorzien in een herzieningsmoment, zodat je met terugwerkende kracht recht op de tegemoetkoming kunt krijgen. Dit is van toepassing op situaties waarbij je na 21 februari jl. kinderopvangtoeslag hebt aangevraagd of na deze datum hebt doorgegeven dat je kind van dagopvang naar buitenschoolse opvang is overgegaan, terwijl je gedurende de sluitingsperiode al wel een lopend contract had met de kinderopvangorganisatie.

Subsidie gemeente
Maak je gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeente, dan geldt dat je, net als tijdens de eerste sluitingsperiode, de eigen bijdrage via de gemeente vergoed krijgen. Dit geldt voor ouders met een sociaal-medische indicatie en ouders met kinderen die deelnemen aan voorschoolse educatie of kortdurende peuteropvang.

Ouders zonder kinderopvangtoeslag
Het kan zijn dat je de rekening voor de kinderopvang helemaal zelf betaalt en dat je geen kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie voor het gebruik van kinderopvang ontvangt. De kans is groot dat in jouw gezin één ouder werkt en de ander niet, of dat je een expat bent van buiten de EU, of dat er sprake is van een zieke partner en je grootouders of verzorgers van het kind hebben de facturen doorbetaald. Dan dien je zelf een aanvraag te doen bij de SVB; jij ontvangt dus niet automatisch een vergoeding. Het doen van de aanvraag kan in de periode 15 mei tot en met 15 juli 2021 via https://www.svb.nl/nl/vergoeding. Hiervoor dien je onder andere een ‘Verklaring kinderopvang’ en de betaalde facturen aan te leveren. Ook dan geldt dat je een tegemoetkoming kunt krijgen voor de kinderopvangfactuur die jij doorbetaald hebt tijdens de beide periodes waarin de kinderopvang, buitenschoolse opvang (bso) en gastouderopvang gesloten waren.