Primair en voorgezet onderwijs en BSO gaan naar de kerstvakantie weer op.
De basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs gaan op 10 januari a.s. weer open. Dat geldt ook voor de buitenschoolse opvang. Op het mbo, hogescholen en universiteiten wordt online onderwijs gegeven. Dit vanwege een toename van het aantal besmettingen in deze leeftijdscategorie. Op 14 januari a.s. zal opnieuw bekeken worden naar de maatregelen.

Zelfde regels als voor de vakantie
Voor de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs gelden dezelfde afspraken als voor de verlengde kerstvakantie. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/01/03/coronaregels-in-het-primair-en-voortgezet-onderwijs-vanaf-10-januari

Mbo en hoger onderwijs
Op het mbo, hogescholen en universiteiten wordt online les gegeven. Op 14 januari wordt opnieuw afgewogen over het volledige maatregelenpakket, waar ook de heropening van het mbo en hoger onderwijs bij betrokken wordt. Studenten in een kwetsbare positie kunnen wel fysiek naar school. Verder gelden nog enkele andere uitzonderingen.

Uitzonderingen
Voor mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten gelden de volgende regels:

  • Studenten in een kwetsbare positie (inclusief mbo niveau 1 en 2) en studenten die tentamens en examens moeten maken, mogen wel fysiek naar de onderwijsinstelling. Ook het praktijkgericht onderwijs kan doorgang vinden.
  • De studenten die fysiek naar de instelling mogen komen, houden waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor het onderwijspersoneel.
  • Bibliotheken van onderwijsinstellingen blijven open voor studenten.