Sinds eergisteren is het in de horeca verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Als een gast geen toestemming wil geven, kun je de toegang tot de horeca niet weigeren.

  • Als horecaondernemer werk je sinds 10 augustus jl. voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van je bedrijf, op basis van reservering (vooraf of aan de deur), neem je een gezondheidscheck af zonder registratie van antwoorden en ken je van een vaste zitplaats toe (placering) aan een tafel of aan de bar.
  • Je vraagt de gast bij een positief antwoord op een van de vragen van de gezondheidscheck naar huis te gaan.
  • Je bent verplicht de gast te vragen om de naam en contactgegevens te noteren voor een eventueel bron- en contactonderzoek.
  • Je gasten registreren zich op vrijwillige basis.
  • De gegevens van je gasten mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek.
  • Als je gasten geen contactgegevens willen achterlaten, dan mogen zij niet worden geweigerd.
  • Als de gegevens met toestemming van je gast worden genoteerd, zullen die voorlopig 14 dagen moeten worden bewaard voor het bron- en contactonderzoek.

De Koninklijke Horeca Nederland heeft op hun site een ‘registratieformulier contactgegevens bron- en contactonderzoek’ voor je opgesteld, en een ‘modelformulier Gezondheidscheck, zie www.khn.nl