Minister Grapperhaus heeft de regeling bekend gemaakt, waar je als ondernemer een beroep op kunt doen als je schade hebt geleden als gevolg van de rellen, dat je niet vergoed krijgt. Het gaat om schade aan je winkel of bedrijfspand, je goederen/voorraad of je inventaris.

Voor wie
Je moet de schade melden bij je verzekeraar. Als er dan schade resteert die niet op andere wijze vergoed wordt, kan een beroep gedaan worden op de ‘Regeling bedrijvenschade’. De regeling staat open voor:

  • Ondernemers die verzekerd zijn, maar onvoldoende dekking hebben en daardoor niet het hele bedrag aan schade vergoed krijgen,
  • Ondernemers die verzekerd zijn, maar eigen risico hebben op hun polis en
  • Ondernemers die niet verzekerd zijn voor de opgelopen schade.

Overigens geldt dat, als een verdachte bekend is en strafrechtelijk wordt vervolgd, het voor je ook mogelijk is om je met je schadevordering te voegen in het strafproces. Dit heeft als voordeel dat, als de rechter de schadevordering toewijst, het de dader is die de schade moet betalen. Het zal echter niet in alle gevallen mogelijk zijn om een dergelijke vordering in te dienen. Het is naar verwachting niet altijd mogelijk een concrete dader aan concrete schade te koppelen.

Voorwaarden
De regeling richt zich op schade die je hebt opgelopen als gevolg van de corona-rellen. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende toekenningscriteria:

  • De regeling voorziet in vergoeding van de dagwaarde en herstelkosten. Dit sluit aan bij de gangbare basisuitkeringen in de verzekeringsmarkt.
  • Materiële schade wordt vergoed. Gevolgschade zoals omzetverlies valt niet onder de regeling.
  • Immateriële schade valt niet onder de regeling. Voor emotionele hulp en bijstand kun je terecht bij Slachtofferhulp Nederland.
  • De schade is geleden in de periode 23 januari tot en met 28 januari 2021, de periode waarin zich de grootschalige rellen hebben voorgedaan.

Uitvoering
De regeling wordt uitgevoerd door RVO.nl. RVO voert de regeling uit in samenwerking met het Nederlands Instituut Van Register Experts (Nivre).
Het loket is binnenkort geopend, zie www.rvo.nl – Subsidies & Financiering – Regeling bedrijvenschade coronarellen (RBC). Het loket is telefonisch bereikbaar via 088-0422500.