Tijdens de persconferentie van vanavond gaven Mark Rutte en Hugo de Jonge aan dat een verder verruiming van de lockdown nog niet verantwoord is. Vandaar dat alle huidige maatregelen worden verlengd t/m 30 maart a.s. op een paar kleine aanpassingen van maatregelen, die per 16 maart a.s. ingaan.

Avondklok verlengd t/m 31 maart a.s.
Dit betekent dat ook de avondklok wordt verlengd tot 31 maart 04.30 uur. Alleen tijdens de verkiezingen gelden er een paar uitzonderingen.

Reisadvies verlengd t/m 15 april a.s.
Nog steeds geldt dat reizen buiten Nederland wordt afgeraden en dat je alleen moet gaan als dit echt noodzakelijk is. Op 23 maart a.s., op de volgende persconferentie, komt er een reisadvies voor de periode hierna.

Reizigers uit Verenigd Koninkrijk
Met ingang van 9 maart a.s. om 0.01 uur Nederlandse tijd wordt het ‘vlieg- en aanmeerverbod’ voor het Verenigd Koninkrijk opgeheven. De huidige testverplichtingen voor reizigers uit het VK blijft wel gelden, net zoals het dringende quarantaineadvies.

Reizigers uit landen buiten de EU
Nog steeds is het niet toegestaan om vanuit landen buiten de Europese Unie naar Nederland te reizen. Maar voor bepaalde mensen worden vanaf heden weer uitzonderingen gemaakt. Deze uitzonderingen waren tijdelijk opgeschort. Zo mogen zakenreizigers, studenten, kennismigranten, professionals uit de culturele en creatieve sector en mensen met langeafstandsrelatie wel naar Nederland reizen.

Bezoekregeling verpleeghuizen versoepeld

Met ingang van heden is de bezoekregeling voor verpleeghuizen verruimd: als de bewoners van verpleeghuizen gevaccineerd zijn, mogen de bewoners twee bezoekers per dag ontvangen. Dat kunnen gedurende de week ook verschillende bezoekers zijn.

Vanaf dinsdag 16 maart a.s. gaan de volgende, kleine aanpassingen van de maatregelen in.

Winkelen op afspraak – uitbreiding
Tot nu toe gold dat er twee klanten per verdieping binnen mogen zijn. Vanaf 16 maart a.s. geldt dit nog steeds voor winkels tot 50 m2. Voor grotere winkels geldt dat één klant per 25 vierkante meter is toegestaan, met een maximum van 50 klanten per winkel. Nog steeds geldt de regel dat klanten minimaal 4 uur van te voren een afspraak moeten maken en dat de winkel moet werken met tijdvakken van minimaal 10 minuten.

Theorie-examens
Op locatie mag je weer theorielessen en -examens organiseren. Dit geldt alleen voor mensen die dit nodig hebben voor het uitoefenen van bepaalde beroepen of voor bepaalde bedrijven. Ook mensen die een educatieve maatregel opgelegd kregen om hun rijgedrag te verbeteren, kunnen weer theorie-examen doen.

Sporten
Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten op sportaccommodaties met maximaal vier mensen sporten. Voorwaarden is wel dat zij 1,5 meter afstand houden. T/m 26 jaar was sporten bij sportaccommodaties al toegestaan, in teamverband, zonder 1,5 meter afstand te houden. De gemeente kan buiten de sportaccommodaties om meer mogelijkheden bieden voor georganiseerd sporten.

Zwemles
Zwemles is mogelijk voor kinderen t/m 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen.

Mogelijke versoepelingen vanaf woensdag 31 maart a.s.
Vanaf 31 maart a.s. staat een aantal versoepelingen gepland. Deze gaan alleen door als het aantal bezette ic-bedden stabiel blijft en het reproductiegetal rond de 1 blijft. Op 23 maart a.s. wordt hierover een besluit genomen. De mogelijke versoepelingen zijn:

Terrassen
Als horecaondernemer mag je dan onder bepaalde voorwaarden de buitenterrassen openen. Registratie, een check-gesprek en placering zijn verplicht. Bovendien mogen er maximaal 50 mensen op een terras zitten.

Detailhandel
Er komt dan meer ruimte voor het verder opengaan van winkels.

Bezoek thuis
Er mogen dan twee mensen, vanaf 13 jaar, per dag op bezoek komen.

Onderwijs
Onder voorwaarden wordt er meer mogelijk voor het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo). Studenten mogen dan maximaal één dag per week fysiek onderwijs krijgen.

Verlenging en uitbreiding steunmaatregelen
Mark Rutte gaf tijdens de persconferentie aan dat het kabinet op dit moment onderzoekt welke steunmaatregelen er verlengd moeten worden en wat er verder moet gebeuren.