Het kabinet verlengt coronasteun ondernemers t/m maart 2022
De aangescherpte coronamaatregelen worden verlengd tot 14 januari a.s.. Die beperken de ruimte om te ondernemen. Tegelijkertijd verlengt het kabinet het economisch steunpakket, t.w.:

  • NOW 6: deze kan voor de maanden januari, februari en maart 2022 worden aangevraagd.
  • Bbz (voorheen Tozo): de versoepeling van de Bbz wordt ook met drie maanden verlengd t/m maart 2022.
  • TVL: deze regeling wordt verlengd t/m Q1 2022
  • Grenswerkers: de afspraken die Nederland heeft met België en Duitsland heeft over de belastingheffing van grenswerkers worden verlengd tot en met 31 maart 2022.
  • Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens de coronacrisis genomen is lopen wel af per 31 december 2021, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken.
  • Garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) verlengt het kabinet t/m derde kwartaal van 2022.
  • Coronafinancieringsregelingen: het kabinet wil ook de coronafinancieringsregelingen KKC, GO-C, BMKB-C, BL-C en de Qredits-overbruggingsfaciliteiten in het eerste en tweede kwartaal van 2022 beschikbaar houden.
  • Culturele en creatieve sector: het kabinet maakt extra geld vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector ook in de maand januari te ondersteunen.
  • De leenfaciliteit bij Cultuur+Ondernemen wordt verlengd t/m het tweede kwartaal van 2022.
  • Sport: voor de amateursport zet het kabinet de eerdere compensatieregelingen (TASO en TVS) door om de sector te compenseren voor de vaste lasten en de huurkosten tot en met januari. Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid om de ijsbanen en zwembaden te ondersteunen.