In de Tweede Kamer is niet akkoord gegaan met de verplichte coronapas voor amateurbuitensporten. Dat betekent dat op sportlocaties buiten, sporters en toeschouwers niet verplicht gecontroleerd hoeven te worden op de QR-code.

Dit neemt niet weg dat sporters of toeschouwers die zich ‘onder een dak’ begeven (naar het toilet, de kantine, kleedkamers, etc.) wel gecontroleerd moeten worden. Ook voor het terras bij een sportcomplex geldt de verplichte controle van het coronatoegangsbewijs, net als bij de reguliere horeca. Diezelfde regels gelden dus ook bijvoorbeeld bij groepslessen binnen. Als de lessen buiten plaatsvinden is het tonen van een coronapas niet verplicht, maar voor het omkleden binnen of besprekingen binnen, dan moet de coronapas getoond worden.