In de komende periode zul je waarschijnlijk de aangifte inkomstenbelasting over 2020 (laten) indienen. De coronamaatregelen kunnen hierbij een rol spelen. De Belastingdienst zal de zoveel mogelijk gegevens die hun bekend zijn, alvast invullen in je aangifte. Maar kijk goed of deze gegevens kloppen.

Geld terug
Heb je door de coronacrisis als ondernemer een negatief inkomen in 2020, omdat de kosten hoger waren dan de inkomsten? Ander gezegd, heb je in 2020 verlies geleden? Zorg er dan voor dat je de aangifte voor 1 april a.s. indient c.q. laat indienen, indien mogelijk. De Belastingdienst verrekent namelijk je negatieve inkomsten van 2020 met je winst/positief inkomen in de drie voorafgaande jaren. Wellicht dat je hierdoor belastinggeld terugkrijgt.

Uitstel van belastingbetaling
Heb je betalingsproblemen vanwege de coronacrisis? Dan kun je t/m 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor verschillende belastingen. Heb je al bijzonder uitstel van betaling? Dan kun je de Belastingdienst ook vragen het te verlengen. De belastingen waarvoor je bijzonder uitstel krijgt hoef je dus nu niet direct te betalen, maar blijf wel op tijd aangifte doen of laat dit doen.

Urencriterium
Mogelijk voldeed je in 2020 toch aan het urencriterium. Vanwege de coronacrisis is het urencriterium van 1 maart t/m 30 september 2020 versoepeld. Voor je aangifte inkomstenbelasting over 2020 mag je ervan uitgaan dat je in die periode ten minste 24 uur per week aan je onderneming hebt besteed, ook als je dat niet werkelijk hebt gedaan.

Bijzondere regelingen
De Belastingdienst houdt dit jaar rekening met de reeds ontvangen coronaregelingen. Heb je bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de TOZO of de TOFA? Dan zal deze uitkering waarschijnlijk al ingevuld zijn op je belastingaangifte.

Ontving je als ondernemer in 2020 een TOGS of TVGI? Geef deze tegemoetkomingen in je aangifte op bij de rubriek ‘Vrijgestelde winstbestanddelen’ en ‘Buitengewone baten en lasten’. Je hoeft hierover dan geen belasting te betalen.

Je woont of werkt over de grens in de EU
Door de maatregelen rondom het coronavirus kan het zijn dat je in 2020 verplicht tijdelijk thuis werkte. Dat kan in een ander land zijn dan waar je normaal gesproken werkt. Dit kan gevolgen hebben hoe je je inkomsten in je aangifte inkomstenbelasting over 2020 moet opgeven.

Thuiswerkende zzp’er
Als zzp’er mag je kosten voor thuiswerken meestal niet aftrekken. Als je als zzp’er tijdens de coronacrisis vaker vanuit huis hebt gewerkt en daardoor extra kosten hebt gemaakt mag je deze slechts in enkele gevallen aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting over 2020.