Basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs gaan de week voor de kerstvakantie dicht. Voor noodopvang van kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijven de scholen wel open. Scholen hoeven tot de kerst geen afstandsonderwijs te geven.

Dat heeft het kabinet op advies van het OMT besloten, vanwege de grote zorgen over de opkomst van de omikronvariant, die zich snel verspreidt. Omdat de kerstvakantie dit jaar direct met de kerstdagen begint, zouden kinderen dan onbewust hun oudere familieleden kunnen besmetten met een te hoge druk op de zorg tot gevolg.

Contact beperken
Met deze maatregel moeten gezinnen de week voor de kerst zoveel mogelijk samen doorbrengen en zo min mogelijk contact hebben met anderen. Advies is ook dat kinderen jonger dan 12 jaar zoveel mogelijk anderhalve meter afstand houden van 70-plussers. Op die manier kan iedereen de kerstdagen zo veilig mogelijk doorkomen.

Kwetsbare leerlingen
Zoals ook bij de eerdere schoolsluitingen, blijven de scholen wel open voor kwetsbare kinderen en voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Dit geldt ook voor scholen uit het speciaal (basis)onderwijs en voor de buitenschoolse opvang (bso). Uitgangspunt is dat de basisscholen en bso na de kerstvakantie wel weer gewoon open kunnen.

Voortgezet onderwijs
Leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen komende week fysiek naar school. De besmettingscijfers onder kinderen boven de twaalf jaar liggen namelijk lager dan in het basisonderwijs en veel scholieren zijn gevaccineerd. Hier blijven wel de extra maatregelen gelden, zoals mondkapjes in de gang en twee keer per week preventief een zelftest.